Червената Шапчица върви през гората. Среща я вълка.
- Ела, Червена Шапчице!
- Няма да дойда! Ти ще ми направиш нещо лошо!
- Не! Не! Няма! Ела!
- Няма да дойда! Ще ми направиш нещо лошо!
- Абе, ела де! Няма нищо да ти направя!
Червената Шапчица отишла при вълка и той... й счупил крака!