Червената Шапчица звъни на вратата на баба си, вратата се отваря и тя вижда вълка:
- Ама тук живееше моята баба.
- Може и да е живяла, сега това е офис...