- Често се казва, че някой се е разминал на косъм със смъртта. Смъртта веднъж се разминала на косъм с Чък Норис.