Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи глоба от близо 254 000 лв. на производителя на майонеза „Олинеза”. Санкцията е за заблуждаваща и подвеждаща реклама, реализирана чрез посланието, че продуктът се продава с „-15%” отстъпка.  по смисъла на разпоредба от Закона за защита на конкуренцията.

КЗК постанови, че рекламата „-15%” е заблуждаваща от гледна точка на нейното представяне и създава у потребителите заблуда по отношение на цената на продукта „Олинеза трапезна майонеза”, 200 гр. и на начина на нейното формиране при прилагане на отстъпката от 15%.

В решението си експертите от Комисията подчертават, че рекламното послание „-15%” е невярно, тъй като намалението от 15% не се прилага във всички търговски обекти на територията на страната, а само в магазините партньори на „Олинеза” ООД. За това и единствено в тях продуктът се предлага на препоръчителна цена. Следователно, рекламата на „Олинеза“ по отношение на промоцията „-15%” има заблуждаващ характер, тъй като може да подведе съществена част от хората, до които достига, и е в състояние да повлияе върху тяхното икономическо поведение. Това се твърди още в решението на Комисията за защита на конкуренцията.

Оказва се, че анонсирането на процентно намаление е практика, с която производителите търсят начин за привличане на клиенти към определени продукти. В някои случаи откровено информацията не е вярна, а в други случаи тя е непълна, което също е основание за констатиране на нелоялна търговска практика, както в случая с марката «Олинеза», допълват от комисията.