Четвъртия закон на Нютон: не се еб*вай с Чък Норис.