- Чу ли, че Иван Костов минал в нелегалност?
- Не, от кога?
- Откакто осъдиха България да плати на Гад Зееви 10 млн.$ за "добрата" продажба на "Балкан".