- Чу ли че най-после са се срещнали Стефан Софиянски и Любомир Павлов, за да си поговорят за Общинската банка?
- Да, срещнали са ги в следствието...