- Чух, че в Бургас имало жени, които не търсели парите?
- Има, ама и двете са заети!