Обръщение на д-р Красимир Вальов - шефът на КОЦ, по повод Световния ден за борба с рака:

Уважаеми съграждани!

04-ти февруари е обявен за Световен ден за борба с рака. Онкологичните заболявания са сред основните причини за смъртност в световен мащаб.

Няма да се впускам в дебрите на статистиката и да посочвам цифри, проценти и промили. За нас, лекарите, всеки пациент, потърсил помощ в "КОЦ-Пловдив", е от изключителна важност. Всички ние искаме той да получи поетапно лечение според научните критерии; лечението му да бъде своевременно; да има комплексност и непрекъснатост на лечебния процес; подкрепа на пациента и близките му, още от първия час на сблъскване с диагнозата; професионално осведомяване на пациента за етапите на лечение, начина на прилагането му, използването на специализирани лечебни процедури и разполагането им във времето.

Целият този обем от комплексни грижи се осъществява от сериозен брой водещи специалисти, влизащи в състава на "КОЦ- Пловдив". Основната цел е да осигурим качествен, достоен начин на живот и максимално справяне със здравословния проблем на всеки пациент.

Уверявам Ви, че ръководството и екипът на "Комплексен онкологичен център - Пловдив", ще се постарае да бъде до всеки пациент, сполетян от тежката болест и с професионализъм и себеотдаване ще помогнем на тези, които са ни дарили със своето доверие! Ние сме с Вас!