Църквата "Свети Иван Рилски", наричана още Потопената църква, е разположена в село Запалня, което е потопено през 1965 г. при изграждането на язовир Жребчево. 
 

Църквата е единствената останка от селото. 
 

Храмът е носил името на българския светия Иван Рилски. 
 

През 1965 г. той е наполовина потопен, а към края на лятото е почти изцяло под водата.
 

На едно възвишение, в близост до останките на църквата, се намира изоставено гробище, пред което е поставена паметна плоча за потопеното село Запалня. 
 

Църквата се намира в близост до град Твърдица. 
 

Язовирът е построен през 1959-1966 г.
 


Източник: Daily Mail