Производителите на безалкохолни напитки очакват силен натиск върху бизнеса си ако се въведе т.нар. "данък обществено здраве". Законът е дискриминационен, той ще доведе до свиване или затваряне на производства, до съкращения и дори фалити на фирми и при това няма да постигне ефекта, който здравните власти очакват от него- да подобри здравния статус на хората. На това мнение е  Иван Пенков - главен технолог във фабрика за производство на безалкохолни напитки. play pause stop mute unmute max volume /