Дани Каназирева, водач на Дясно обединение Нова Република:
Реформата в образованието не стига по-далеч от ежегодната смяна на учебници
Учителите не може повече да са бюрократи

Най-ненавижданата дума в системата на образованието вероятно е „реформа“. Учителите и родителите я чуват от години, но качеството на обучението остава ниско. Печатат се единствено нови и нови учебници, за да може някой да печели повече на гърба на децата, счита Дани Каназирева, водач на кандидатите за народни представители от дясното обединение Нова Република в Пловдив и Пловдив област.

Купуването и продаването на гласове са престъпление.

Учителите и директорите са се превърнали в едни бюрократи, чиято приоритетна дейност е да събират документи. В момента се оценява единствено това как едно училище води своята документация. Имаш ли си „документ“, значи всичко е наред.

Но наред ли е всичко?

Образованието, от което всички се нуждаем, трябва да е ориентирано единствено към постигнатите резултати и напредък на учениците. Как допуснахме учителите да бъдат принудени да станат чиновници? Как забравихме за интереса на семействата и бъдещето на децата?

Последната реформа в българското образование бе извършена с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование и новите Държавни образователни стандарти. Те обаче още повече централизираха системата, убедена е Каназирева. Училищата загубиха още свобода. Стимулите за съвестните учители и директори изчезнаха.
Училището загуби своята свобода по отношение на учебните планове и програми.

Ограничени са възможностите за стимулиране и кариерно развитие на учителите. Тази възможност остана единствено за иновативните училища, но другите също трябва да имат възможност да избират според учениците, които обучават.

За всеки учител и за всяко дете

Целта трябва да е всеки учител и всяко училище да бъдат оценяват по постигнатите резултати. Всяко дете да бъде оценявано по напредъка, който постига. За това е необходимо училището да има свободата да предлага обучение, което да е съобразено с нуждите на учениците, които обучава. Това е истинската децентрализация.

Това в момента не е възможно. Ако не променим законите в тази посока, след няколко години ще отчетем, че широко прокламираната реформа в българското образование не е довела до никакви резултати.

Според Каназирева е срамно, че за четвърт век в Пловдив не е построено нито едно училище. Учебните заведения нямат достатъчно средства, за да инвестират в поддръжка на сградите и спортни площадки. Все още има училища без физкултурни салони, въпреки че всички кметове се хвалят с инвестиции.

Става точно обратното, твърди Каназирева и напомня, че училище то „Христо Смирненски“ беше закрито, а няколко други учебни заведения – обединени в едно. Сливането на училищата „Душо Хаджидеков“ и „Георги Бенковски“ предизвика протести, защото отново бе извършено зад гърба на учителите, без диалог с родителите и учениците.

Мястото на депутатите може да не е в училищата, но е добре да влизат от време навреме. Не за друго, а за да видят с очите си какво е състоянието на образованието днес.

Дясно обединение Нова Република предлага следните решения за образованието:

1. Поетапно ежегодно увеличение на учителските заплати с 20% още от първата година;
2. Провеждане на ежемесечна среща с учители с цел отправяне на актуални питания в Парламента до Министъра на образованието и науката;
3. Промяна в механизма за финансиране на училищата. Едва тогава обучението в големите градове и в по-малките населени места ще става при равностойни условия;
4. Съдействие за отпускане на целеви средства от държавния бюджет за изграждането на физкултурни салони и спортни площадки;
5. Промяна на критериите за включване в списъка на защитените училища, като един от начините за запазване на училищата в малките населени места;
6. Съдействие за отпускане на целеви средства от държавния бюджет за съвременна материално техническата база и нови информационни технологии;
7. Промяна на държавните образователни стандарти за улесняване на труда на учителя и намаляване на „бумащината“;
8. Намаляване на нормите на задължителна преподавателска заетост на учителите или включването в нея на часовете за проверка на класни и контролни работи. Това е и начин за защита на учителите от съкращения в малките населени места.
9. Преминаване на училищата на една смяна. Това означава разширяване на материалната база. За децата, които пътуват от областта, е необходимо да се осигури надежден транспорт и карти с намаление;
10. Запазване от закриване на малките начални и основни училища;
11. По-висок на единен разходен стандарт за училищата в малките населени места;
12. Иницииране на промяна в Кодекса за социално осигуряване за по-ранно пенсиониране на учителите по тяхно желание със запазване на пълния размер на пенсията.