Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира поредица конференции на тема „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.“ 

Първото събитие ще се проведе в Пловдив и ще бъде открито днес от зам.- кмета Стефан Стоянов. 

Очаква се в конференциите да участват представители на малкия и среден бизнес, неправителствени организации, бизнес съюзи, и представители на местната власт. 

В програмата се предвижда да се представят дейностите на Агенцията за насърчаване на българските предприятия, новите мерки в подкрепа намирането на външни пазари и партньори за българския бизнес.