Детството свършва в момента, в който родителите ти започнат да крият ракията от теб…