Директор на училище събира учителите и казва:
- Поздравявам Ви! Нашето училище е на първо място по популярност в София!
- Защото нашите ученици са решили най-добре задачите на олимпиадата по математика?
- Не, защото нашите ученици са сложили скрити камери в тоалетните!