Детската агресивност ще се разисква в библиотека „Иван Вазов” на среща под надслов - „Искам! Няма! Мразя те! – протестът на детето”. 

В последната за сезона сбирка от инициативата „Аптека за душата” проблема ще представи психологът Георги Гърмидолов от Института за професионално и семейно развитие.