Днес в Бенгази, в Либия, бе открита международна конференция-семинар върху правата на човека.