Днес началника го няма, заместника също! Какъв късмет само, а?
Не съвсем, и водка също няма…