Днес пред Народното събрание бе открит паметник на "Неизвестния депутат".
На паметника има надпис:
"Името ти е неизвестно, подкупи ти не взимаше."