Доброто шофиране, доброто пиене, доброто писане и добрата свирка… всичко е въпрос на практика…