- Досаждам на жените само когато съм пиян! - каза смутено той.
А тя мълчаливо извади бутилка водка...