Дошъл първият мензис на Червената Шапчица и тя тръгнала през гората и плаче.
Среща я вълкът и пита:
- А ма, що плачеш?
- Е ми, нещо ми тече кръв тука…
- Абе, не съм специалист, ама дай да погледна - казал вълка. Тогава Червената Шапчица си вдигнала полата и вълка ужасен казал:
- Абе, пак казвам, не съм специалист, ама някой май ти е отхапал т*шаците!