Двама депутати си говорят за положението в страната:
- Въобще не разбирам сегашната икономическа ситуация.
Другият му казал:
- Сега ще ти я обясня.
- Да я обясня и аз мога, но не я разбирам.