Двама си говорят:
- Чу ли, че в парламента имало само трима агента на ДС?
- Ако наистина бяха само трима, отдавна щяха да са отворили досиетата.