Двама си говорят:
- Нещо има сбъркано в София!
- Защо?
- Първо правят фонтани, а после ще правят тоалетни...