Две блондинки в Париж:
- Вече съм два дни в Париж, а още нито веднъж в Лувара не съм била.
- Това сигурно е от смяната на водата или храната.