Един българин спечелил ексурзия до Париж за два дни, но само за един човек и затова отишал сам без жена си.
Първия ден минал в обикаляне по магазините.
А на втория ден се сетил какво му казали неговите приятели преди да замине - да пробва в някои бардак защо на свирката й викат френска любов.
Така и направил намерил един бардак поръчал си свирка и му направили.
Когато излязъл от там и тръгнал по улицата извъртял глава и се изплюл по български.
В този момент го видял един полицай и го глобил 50 франка за опадъчно повидение.
Когато се прибрал в БГ на летището го посреща жена му:
- Скъпи, липсвах ли ти, мислише ли си за мен?
А той я погледнал и казал:
- Да веднъж и ме глобиха 50 франка.