Един ден Червената Шапчица си вървяла из гората и изведнъж.. бум-бум.... на следващия ден се събудила и до нея на лист хартия пишело: "Шапчице вече не си девствена,подпис - Вълкът. След два дена Червената Шапчица пак се разкарвала из гората и пак изведнъж .... бум-бум...... на следващия ден отново на лист хартия до нея пишело: "Шапчице,вече си ку*ва,подпис - Али Баба и 40-те разбойници... След още два дена Червената Шапчица пак се разхождала из гората и пак бум-бум.... на следващия ден и пак на лист хартия до нея пишело: " Шапчице,ти пак си девствена,подпис - Храбрия Шивач....