Един отишъл в един град, където нямало жени, и питал един близък:
- Абе като искате да бъдете насаме с жена кво правите?
- Ами с камилата и…
- А не - прекъснал го новодошлият - никога няма да падна толкова ниско и да го направя с камила.
Да ама един ден толкова му се доеб*ло, че взел една камила и си свършил работата. След няколко дни срещнал своя познат и му казал:
- А бе, то с камила не било толкова лошо.
- Как ще е лошо бе, качваш се на камилата, отиваш в съседния град и си хващаш мадама.