Един шоп умрял и пита господ в рая
-Господи, ае що сички големи са от Пловдив
-Костов, ПЕтър Стоянов, Стойчков
А господ казал:
-Ми не знам, майна ...