Една баба чете некролог и си говори на глас:
- Брей, от какво ли е умрял?
Зад нея един пияница се обажда:
- Чети надолу, там си пише - от жената, от децата, от семейството...