Една майка изпращала момичето си от село студентка в София и и поръчала:
- Дъще, много внимавай когато отидеш в града, защото ще срещнеш някой младеж, ще почнете да ходите на кафета дискотеки и т.н. Най-накрая ще те заведе в квартирата си и нали знаеш, студентска квартира - една маса, стол и легло. Той ще побърза да седне на стола, ти ще седнеш на леглото, той ще седне до тебе и... О срам за нашето семейство!!!
Връща се девойката другата година и разказва:
- Мамооо точно така стана - намерих си едно момче, ходихме насам, натам и накрая отидохме в квартирата му. Тогава аз побързах да седна на стола, той седна на леглото, аз седнах до него и... О срам за неговото семейство!!!