Едно цигане седяло на Централна гара и лъсколо обувки, и един човек отишъл при него да му лъсне обувките, а то го попитало.
- Чичо ти на къде ще пътуваш?
А той отговорил.
- За Бургас.
- Ти си лесен влакчето пуф паф и в Бургас, а аз трябва да клеча тука и да лъскам обувки.
Тогава човека се смилил нат него и му дал бакшиш.
И така няколко хора минали през цигането, а от страни един полицай го наблюдавал и си казал "Сега ще те оравя аз! "
Отишал при цигането и си сложил обувката, а цигането и него попитал.
- Чичо а ти на къде ще пътуващ?
- На майкати в пу*ката. Казал полицая.
тогава цигането отвърнало.
- Е ти си най лесен чичо, качваш се на тати на к*ра и пуф паф та на мама в пу*ката.