Краят на 25-годишната сага с държавните компенсации по жилищно-спестовните влогове с лихвоточки вече се вижда. Тази година е последна, в която хората с лихвочисла имат право да подават документи за обезщетение. Срокът изтича на 30 ноември.

До тази дата правоимащите трябва да са придобили имоти и да подали молба за компенсации, напомни главният секретар на община Пловдив Ангелина Топчиева. Тя е председател на комисията по дългите влогове.

Парите обаче ще се изплащат от държавата до 2019 г.  Забавянето е огромно. В момента само в Пловдив 1300 семейства, които са спестявали левчета за жилище по Татово време, чакат на опашка за компенсации. За една лихвоточка Националният фонд дава 8 стотинки.

Мнозина са си взели кредит, за да си купят жилище с надеждата да покрият част от него с компенсаторното плащане. За последно такъв транш е оформен с протокол от 7 март 2011 г.

Който е включен в списъка с по-късна дата, чака, без да знае кога ще се опаричи. Същата ситуация е и в другите общини на страната, защото средствата се определят с държавния бюджет и като правило не стигат. /Марица.бг