Европейската комисия представи становището си, с което преценява, че възобновяването на граничния контрол през септември от Германия и Австрия е основателно. В становището се посочва, че възстановяването на граничните проверки в рамките на Шенген се е наложило заради необходимостта от запазване на вътрешната сигурност на двете държави. Отбелязва се, че действията на Берлин и Виена са били свързани с неочакван масов приток на мигранти, които в повечето случаи не са разполагали с необходимите документи и от които не са били снети пръстови отпечатъци в първата държава от ЕС, през която са преминали. Отчита се, че предприетите мерки са съобразени с европейското законодателство и Шенгенския кодекс. Според ЕК внезапният приток на хора към двете държави е застрашил тяхната сигурност и е наложил да бъдат взети извънредни мерки. Предприетите мерки са били необходими и съразмерни, се посочва в становището. Допълва се, че всяко следващо удължаване на срока на граничния контрол подлежи на допълнителна оценка. Комисията изразява задоволство от решението на Словения да прекрати въведените гранични проверки по границата с Унгария. ЕК ще оцени допълнително въведения от Унгария граничен режим със Словения.   /БТА/