От началото на следващата година ще можем да ползваме банковите си карти с по-ниски такси в другите страни от ЕС. Това става възможно, след като стана ясно, че до края на на годината Европейската комисия ще предложи таксите за трансакции на дребно при плащания във валути на държавите от ЕС да бъдат намалени, съобщава Reuters, като цитира подготвян документ.

Вече има регламент, който установява еднакви цени на плащанията при трансакции в еврозоната, обединяваща 19 страни от ЕС. Според тези правила таксите трябва да са еднакви за национални и международни преводи. Таксите за други валути от ЕС като британска лира или полска злота обаче не са регулирани, пише "Монитор".

ЕК планира да понижи таксите в страните извън еврозоната, предлагайки да бъде разширен обхватът на правилата за плащанията, вече прилагани във валутния съюз.

Очаква се документът да бъде приет официално от комисията другата седмица. Планът за действие в областта на потребителските финанси предвижда също ЕК да обмисли мерки за повишаване на прозрачността на таксите за обмяна на валути от клиентите чрез използване на карти или теглене на пари в чужда страна от ЕС. Това трябва да стане до първата половина на следващата година. Целта е да се намалят разходите за купувачите.

Според проф. Искра Христова-Балканска от Института за икономически изследвания на БАН става дума за такси, начислявани при теглене на пари от банкомати дори и по кредитни карти, където те са по-високи. По думите й целта е да се улеснят покупките на стоки и услуги в страни от ЕС от граждани на други страни от общността. "В момента за хората от държавите в Европа извън еврозоната трансакциите са по-скъпи, особено при ползване на кредитна карта. Явно от ЕК са решили да коригират тази неравнопоставеност", каза тя.

Проф. Балканска смята още, че в момента България отговаря на критериите за влизане в еврозоната, но явно решението това да стане е политическо.