По делото за влаковата катастрофа в Хитрино беше направено изнесено заседание за оглед на място на железопътните съоръжения Ако през Стрелка № 5 на гара Хитрино влакът премине с висока скорост, дори да е заключена, пак може да се премести. Това стана ясно по време на изнесеното заседание по делото за катастрофата на гара Хитрино на 10 декември 2016 г.

Основната цел на огледа на място беше да се видят съоръженията, които са предмет на петорната техническа експертиза, която предстои да бъде представена в съда. Изнесеното заседание беше по искане на защитата на двамата машинисти – Димитър Михнев и Радослав Петков. На място беше демонстрирано как работи стрелка № 5, за която защитата твърди, че не е била заключена и това е възможна причина за дерайлирането на влака.

От стрелочника на гара Хитрино беше показано в отключено и заключено състояние какво е разположението на елементите й и как се отварят и затварят железопътните линии, за да бъде пренасочен към определен коловоз влакът. Демонстрирано беше, че когато стрелката се отключи ключът не може да бъде изваден и съоръжението не може да се размести. На място имаше четирима експерти, които обясняваха всяка от демонстрираните ситуации.

В следващото заседание защитата ще направи сравнителен анализ на снимките от демонстрацията и снимките, които са направени по време на разследването на катастрофата.