290.4 млн. евро ще бъдат инвестирани в по-модерни, бързи и безопасни железопътни връзки между градовете Пловдив и Бургас, свързващи някои от най-големите градове на страната с Черно море, съобщават от пресцентъра на Представителството на ЕК в България.
 

ЕС цели инвестицията да допринесе за изграждането на високоскоростната железопътна линия по коридора Ориент/Източно Средиземноморие от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), свързващ Централна с Югоизточна Европа.
 
Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви, че благодарение на този проект, финансиран от ЕС, българските граждани ще могат да пътуват за по-кратко време и при повишена безопасност.
 
„Те също така ще усетят и ползите от по-доброто качество на въздуха, тъй като проектът насърчава екосъобразната мобилност в страната”, добави Крецу.
 
Проектът ще доведе до намаляване на времето за пътуване с 40 минути, както за пътниците, така и за товарите. Влаковете ще достигат скорост между 130 и 160 км/ч по участъка с дължина 293 км. Това ще направи пътуването с влак конкурентно на автомобилния транспорт.
 
 С влак от Перник до София – претъпкани вагони и неточни разписания
В същото време редица мерки ще доведат до повишаване на безопасността по линията благодарение на новите системи за сигнализация и телекомуникации и заменянето на съществуващите железопътни прелези с 29 надлеза, пешеходен надлез и подлез.