Ето, вече трети ден не съм близвала алкохол! Доказах, че го мога! А сега ме развържете!