Европейският съюз даде на България 20 милиона евро за борба с корупцията. Всичките банкноти са белязани.