Българите, завършили висше образование, са 32 на сто от хората на възраст 30-34 години, показват данни за миналата година на Евростат, представени днес от Европейската комисия.По този показател нашата страна е на 20-о място в ЕС. Отбелязва се, че целта е до 2020 г. този дял у нас да достигне 36 процента. Сравнено с данните от 2002 г. се наблюдава увеличение на дела на българските висшисти с близо 10 на сто.

Сред българите, завършили университет, преобладават жените - 39,9 на сто, а мъжете са 24,8 процента. Българските ученици са на шесто място в ЕС по брой напуснали преждевременно образователната система с 13,4 процента. За сравнение през 2006 г. техният дял е бил 17,3 на сто, а целта е до 2020 г. да бъдат сведени до 11 процента.

Запазва се почти равното разпределение по пол в броя на младежите на възраст 18-24 години у нас, които прекъсват образованието си след гимназията. В ЕС делът на висшистите расте и от 23,6 на сто през 2002 г. достига 38,7 на сто през миналата година. За този период почти се е удвоил делът на жените с висше образование - от 24,5 на 43,4 на сто.

При мъжете ръстът е от 22,6 до 34 процента. Спада броят на напусналите образователната система - от 17 на сто през 2002 г. на 11 процента през миналата година. Най-много са висшистите в Литва (57,6 на сто), а най-малко са в Италия (25,3 на сто). Сред напускащите системата за образование най-малко са хърватите (2,8 на сто), а най-многобройни са испанците с 20 процента, пише БТА.