„Имате задължение към НАП, ще го вземем на ръка!“. Ако чуете тези думи по телефона, не се връзвайте и преди да реагирате, се уверете дали това е точно така. Обаждането може да е по новата схема на телефонните измамници. За нея са сигнализира в офиса на НАП в Хасково земеделски производители. С обаждане по мобилен телефон мъжки глас любезно ги уведомявал, че имат задължение към Националната агенция за приходите и за тяхно улеснение, за да не идват на място в областния град, същото ще им бъде събрано лично и на ръка. От НАП съобщават, че до този момент са постъпили два идентични сигнала, като и в двата случая става дума за земеделски производители от селата и за неголеми суми, вероятно с цел да бъдат по-лесно убедени хората да ги платят. По данъчното напомнят, че служителите на НАП не приемат и не изискват плащания в брой. Всички дължими суми по глоби и актове, както и неплатени в срок данъци и осигуровки се заплащат безкасово, по банковите сметки на териториалните дирекции и офиси на НАП. Искането на пари в брой е или измама, или корупция, за която всеки гражданин незабавно трябва да сигнализира в НАП и МВР. Освен това служителите на Агенцията винаги се легитимират със служебната си карта при извършване на проверка. Служебната карта на данъчните служители е отпечатана на хартия и защитена с воден знак. На гърба й са изписани всички права, които данъчните имат по време на проверката. Картата съдържа също номер, дата на издаване, трите имена на служителя, ЕГН, длъжност, териториална дирекция и звеното, в което работи данъчния, както и негова снимка. При съмнение за автентичността на служебна карта, гражданите могат да запишат номера й и да се обадят на телефон 0700 18 700, за да разберат дали проверяващия ги инспектор наистина работи в НАП. /Марица.бг тагове гадовете ало-измамите правят данъчни