Германски работодатели търсят 280 български младежи, които да бъдат обучени за работа в строителството, хотелиерството, здравеопазването, селското стопанство, IT сектора, както и в различни технически и икономически специалности. Програмата „Работата на моя живот" се финансира от немското правителство и осигурява езиково обучение и обучение на работното място за период от три години. Кандидатите трябва да са пълнолетни, но на не повече от 27 години, и да не са живели през последните три месеца в Германия. Докато се обучават, младежите ще получават и заплата, в размер на 820 евро.

Програмата се реализира за трета поредна година, като една от целите й е да намали младежката безработица. Кандидатите могат да потърсят информация на сайта eures.bg, за да изберат проекта, за който да подадат документите си. След това се насрочва дата за интервю, в което участва и представител на работодателя, обясни Славка Радева от Агенцията по заетостта.

Одобрените младежи преминават обучение по немски език в България, като програмата поема и пътуването до Германия, както и част от заплатата им по време на практиката при работодателя. Професиите са разнообразни - от пътни строители и електротехници, до сервитьори и модерни фермери, посочи Радева.

По време на обучението младежите живеят на квартира, общежитие или в стая, осигурена от самия работодател. Месечният доход от 820 евро е напълно достатъчен, за да покрие основните им битови разходи, разказа още Славка Радева. След края на обучението младежите не са задължени да останат в същата фирма, допълни тя.