Електроразпределителното предприятие EVN отнесе глоба от 20 хил.лв., затова, че подменили електромер на смолянчаннин, но нямало негов подпис на констативният портокал. Клиентът не бил съгласен с отчета на средството за техническо измерване, имал възражение към констативния протокол, но служителите на енергоразпределителното дружество не предприели нищо по въпроса, въпреки че са длъжни по силата на Общите условия към лицензията. След жалба на абоната до Комисия за енергийно и водно регулиране – София , комисията извършила проверка и издала наказателното постановление.

Тя в последствие е била отменена от Районен съд – Смолян. Вчера обаче, магистратите от Административен съд – Смолян отмениха решението на своите колеги и оставиха в сила наказанието наложено  от държавният регулатор.

„Безспорно с подписването на Протокол за монтаж, съставен при смяна на измервателното средство в случая само от един служител е допуснато нарушение, тъй като дружеството е било длъжно да състави протокол в присъствие на клиент и ако същия откаже да го подпише, отказа му се следва да бъде удостоверен от поне двама свидетели, което задължение от санкционираното дружество по издадената лицензия не е изпълнено“ ,  се посочва в решението на магистратите.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.