Голямото чудене за изборите:
Срещу кого по напред да гласуваш...