- Госпожо, какво Ви е отношението към лекия алкохол?
- Същото, като към дребното хулиганство, ниската заплата и малките п*шки.