Графиня Орлова попитала поручик Ржевски:
- Кажете, поручик, а кое е Вашето най-безумно желание?
След кратък размисъл той казал:
- Ами... никога не съм притежавал родово имение!
- И какво от това, поручик? - се изненадала графинята.
- А така бих искал да го пропия...