Окото на Хор е един от най-мощните талисмани, използвани в Древния Египет. Този могъщ талисман бил изключително разпространен сред всички прослойки на обществото през многото столетия, в които се развивала египетската цивилизация. Символът бил широко застъпен в митологията, културата, религиозните и светските практики на страната.

В това няма нищо случайно. Окото на Хор имал и има свойството да защитава от злото било от естествен или свръхестествен източник. Неговата могъща сила се разпростира и отвъд границите на живота и може да пази от зло дори и след смъртта.

Окото на Хор, наречено Атшет ( на древноегипетски Всевиждащо око) е свещен символ на изцелението, то олицетворява съкровената мъдрост, но също така и възвишения стремеж към нея. Древните жреци носели свещения знак и като символ на зрението на душата, което води до ясновидството.

Основната функция на хоровите очи била защитната. Вярвало се, че те символизират изцерение и възкресението след смъртта. Това е и причината всяка египетска гробница на владетел или аристократ да бъде богато украсена с хорови очи.

В свещената Книга на мъртвите древните мъдреци пишат: Окото на Хор награждава с вечен живот и то ме защитава дори когато е затворено.

Окото на Хор е изобразявано във вид на око с вежда и спирала под тях, която някои изследователи интерпретират като символ на енергията и вечното движение. Амулети, отблъскващи злото, във вид на Окото на Хор, са носили много египтяни – от фараони до обикновени хора.

Символите са поставяни в погребалните пелени на мумиите и починалите, отъждествявани с Озирис, сякаш възкръсвали в Задгробното царство. Много експерти смятат, че окото на Хор се отъждествявало с Луната, която всеки месец възкръсва на небосвода, осветявайки света и пазейки от вечната тъмнина.

Дълго време след залеза на Древен Египет Окото на Хор продължило да бъде използвано като защитен амулет. Постепенно през Средновековието мощните му защитни сили били забравени или загърбени, за да се възроди силата от влиянието на амулета в наши дни.