Общият брой на турските граждани, които изповядват християнство в момента е не повече от 100 000 души или около 0,6 процента.

За сравнение,  през 1919 година, броят на православните е бил 350 000, около 31% от населението. 

Колкото повече напредва времето, обаче, толкова повече броят на християните намалява. Драстично. И цифрите го показват.

Така, през 1949 година, православните представляват 7,13 % от населението.

До 1979 година, християните вече са намалели до 0,27%. 

В годините между 1890 и 1923 е осъществяван геноцид срещу християнското население, под формата на убийства и масови депортации.

Ако Турция се бори за имидж на демократична държава, би трябвало да признае агресията от миналото срещу населението си, за да могат турските граждани- християни днес да не се чувстват заплашени...