Прокурорът от Окръжна прокуратура - Пловдив Христо Анчев встъпи в длъжност като зам.-административен ръководител на Военно-окръжната прокуратура в Пловдив. На 19 октомври 2015 г. магистратът е представен официално пред колегите си. Лейтенант Христо Анчев е избран за заместник на административния ръководител на Военно-окръжната прокуратура полк. Димо Бъчваров с мнозинство на заседанието на Висшия съдебен съвет на 8 октомври 2015 г. Обвинителят има 14 години стаж като магистрат. През 2001 г. започва кариерата си в Районна прокуратура - Пловдив, а от 2012 г. до момента е бил командирован в Окръжна прокуратура-Пловдив. Завършил е Езикова гимназия „Пловдив“, а след това право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Владее немски език. Участвал е в различни специализации. През 2011 г., заедно с магистрати от Централна и Източна Европа, е бил на обучение по наказателно право в градовете Бон и Манхайн, Германия.